Potpora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi radu udruge PRAGMA

Predsjednik Pragme NedjeljkoMarković i ravnateljica Uprave za socijalnu skrb Ministarstva zdravstva isocijalne skrbi Tatjana Katkić Stanić održali su radni sastanak 27. srpnja uprostorijama Ministarstva. Predsjednik Pragme je upoznao ravnateljicu KatkićStanić s tijekom pripreme konferencije s međunarodnim sudjelovanjem: „50 godina Europske socijalne povelje:socijalni izazov za budućnost Hrvatske i Europe“ koja će se održati ustudenom 2011. godine, a prihvaćen je i poziv Pragme za sudjelovanjeravnateljice na Konferenciji.
Na sastanku je istaknuta punapotpora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi projektima i programima Pragmeu području socijalne skrbi (programi usmjereni djeci i mladima; programirazvoja zajednice – posebno depriviranih zajednica; programi unaprjeđenjakvalitete stanovanja u Hrvatskoj) te posebno trogodišnjem programu „Podrška mladimau zajednici – razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima“ koje Ministarstvo ifinancijski podupire.
Predsjednik Pragme Nedjeljko Marković i ravnateljica Uprave za socijalnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Tatjana Katkić Stanić održali su radni sastanak 27. srpnja u prostorijama Ministarstva. Predsjednik Pragme je upoznao ravnateljicu Katkić Stanić s tijekom pripreme konferencije s međunarodnim sudjelovanjem: „50 godina Europske socijalne povelje: socijalni izazov za budućnost Hrvatske i Europe“ koja će se održati u studenom 2011. godine, a prihvaćen je i poziv Pragme za sudjelovanje ravnateljice na Konferenciji.
Na sastanku je istaknuta puna potpora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi projektima i programima Pragme u području socijalne skrbi (programi usmjereni djeci i mladima; programi razvoja zajednice – posebno depriviranih zajednica; programi unaprjeđenja kvalitete stanovanja u Hrvatskoj) te posebno trogodišnjem programu „Podrška mladima u zajednici – razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima“ koje Ministarstvo i financijski podupire.