Popunjavanje praznina u profesionalnoj dugotrajnoj skrbi kroz migracijsku politiku

berlin suzana uvodna

Predstavnica Pragme Suzana Jedvaj je sudjelovala na istorazinskoj prosudbi (peer review) s temom dugotrajne skrbi kroz migracijsku politiku. Prosudba se održavala od 22. do 24. listopada 2013. godine u Berlinu, u organizaciji Vlade Republike Njemačke te su, uz predstavnike Hrvatske iz Pragme i Ministarstva socijalne politike i mladih, sudjelovali i predstavnici Vlada Belgije, Grčke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske i Švedske te organizacija – Europska federacija zdravstvene skrbi (Hope), Svjetska banka i German Marshall fond.
berlin suzana uvodnaberlin suzana

Sudionici ovog sastanka su raspravljali o 4 ključna pitanja: na koji način doprinijeti jedinstvenom prepoznavanju kvalifikacija i javnoj promociji potreba za radnicima u području dugotrajne skrbi?; planirajući srednjoročne strategije u području migracijske politike, treba li strategija takvih politika biti integracija migranata u odredišnoj zemlji ili bi naglasak trebao biti na poticanju povratka radnika (migranata) u zemlju iz koje izvorno dolaze?; kakve su socio-ekonomske implikacije ovakvih političkih strategija i odluka?; koji su mogući mehanizmi financiranja migracijske politike, te edukacije radnika-migranata u području dugotrajne skrb?

Na sastanku je istaknuto kako su demografske promjene i intenzivno starenje populacije doveli do promjene u strukturi stanovništva i povećanih zahtjeva starije populacije za dugotrajnom skrbi. Na temelju statističkih predviđanja, možemo očekivati nastavak ovog trenda. Intenzivne promjene u demografskoj slici Europe posljedično povećavaju potražnju za kvalificiranom radnom snagom (medicinskim sestrama, liječnicima, socijalnim radnicima) i profesionalnom skrbi za starije osobe. Svrha ove prosudbe je u tom kontekstu bila osmisliti adekvatne mjere (polazišne ili odredišne) zemalja Unije u području migracijske politike i njihove adekvatne integracije u potrebama za dugotrajnom skrbi za starije.

Sudionici su istaknuli da se mobilnost u okviru zemalja Europske unije u tom pogledu može iskoristiti za ublažavanje posljedica demografskog starenja i kao odgovor na potrebe skrbi, uz osiguranje zaposlenja za ljude iz zemalja u kojima postoji višak kvalificiranih profesionalaca u području dugotrajne skrbi za starije. Edukacija mladih ljudi koji su spremni na rad u inozemstvu u području dugotrajne skrbi još je jedan potencijal kako u suočavanju sa nezaposlenošću mladih, tako i potrebama starijih osoba.

Ovaj sastanak dio je Pragmina zagovaračkog i istraživačkog djelovanja u području razvoja kvalitete života starijih. Udruga Pragma kroz svoje aktivnosti, programe i suradnju s partnerima doprinosi zaštiti ljudskih prava starijih osoba ukazujući na njihove potrebe te kroz svoje zagovaračka aktivnosti doprinosi ukupnom razvoju kvalitete života građana Hrvaske.