„Podrška obitelji u zajednici“

Pragma je, u partnerstvu s Kliničkim bolničkim centrom Zagreb, osmislila projekt „Podrška obitelji u zajednici“ koji je prijavljen na javni natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt će biti usmjeren poticanju ranog uključivanja očeva u brigu za dijete te njegovanju toplih, brižnih i pozitivnih obiteljskih odnosa između svih članova obitelji. Kroz niz aktivnosti (predavanja, radionice, grupe za podršku, savjetovanje, kampanje, promociju i dr.) osnažuju se očevi i stvaraju buduće generacije očeva koji, ravnopravno s majkama, sudjeluju u ranoj fazi razvoja svoga djeteta.

Brojna istraživanja govore kako kvaliteta očinstva u doba igre, predškolskog i školskog uzrasta djeteta izravno ovisi o kontinuitetu očeva bavljenja djetetom od samog rođenja. Istraživanja Unicefa govore kako je najbolje vrijeme za intervencije dojenačka dob i djetinjstvo te prenatalno razdoblje – obitelj i roditelji djeteta su prva socijalna okolina te su oni primarni izvor rizičnih i zaštitnih čimbenika razvoja, pa se njima treba posvetiti posebna pozornost.

Najizravniji način poboljšanja razvojnih ishoda u djece, a time i utjecaj na razvojne putove i ishode kasnije u životu, jest osigurati djeci adekvatnu obiteljsku i skrbničku okolinu u ranim godinama djetetova života, koja bi stalno trebala biti podržavajuća i poticajna te zadovoljavati zdravstvene i razvojne potrebe djeteta.

Predviđeno je trajanje projekta 12 mjeseci, a u slučaju odobravanja od strane nadležnog ministarstva, početne aktivnosti bi trebale započeti u listopadu 2017. godine. Zahvaljujemo KBC Zagreb na partnerstvu u budućoj provedbi projekta.