Osnovana Hrvatska mreža protiv siromaštva

U Zagrebu je 28. ožujka 2014. održana osnivačka skupština Hrvatske mreže protiv siromaštva. Hrvatska mreža protiv siromaštva je osnovana kao nacionalna mreža udruga i fizičkih osoba koje se bave pružanjem usluga i zagovaranjem siromašnih, ranjivih i socijalno isključenih osoba te javnom politikom u području siromaštva u Hrvatskoj. Mreža želi djelovati kao članica i uz podršku Europske mreže protiv siromaštva (EAPN – European Anti Poverty Network).

Osnivači Mreže su Pragma, Udruga za inicijative u socijalnoj politici, Crveni križ Grada Zagreba, Katolička udruga Kap dobrote i Hrvatska mreža za beskućnike, a sama ideja osnivanja mreže seže u 2011. godinu kada je Udruga za inicijative u socijalnoj politici organizirala tematski skup o siromaštvu u Hrvatskoj na kojem su sudjelovali i predstavnici EAPN-a te članovi akademske zajednice.

Na osnivačkoj skupštini je sudjelovalo tridesetak organizacija civilnog društva, zaklada, predstavnika akademske zajednice i građana, a podršku osnivanju su dali i predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zagreba. Za predsjednika je izabran prof.dr.sc. Nino Žganec sa Pravnog fakulteta – Studijskog centra socijalnog rada, a za potpredsjednike mr.sc. Aleksandra Selak Živković, predsjednica Udruge za inicijative u socijalnoj politici i Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, predsjednik Pragme.

Cilj Mreže je utjecati na iskorjenjivanje siromaštva putem zagovaračkih aktivnosti i utjecanjem na javne politike, pokretanjem različitih inicijativa, uz kontinuiranu suradnju s Europskom mrežom protiv siromaštva. Na taj način Mreža objedinjava interese različitih ranjivih skupina, koje također imati priliku sudjelovati kao samozagovaratelji unutar Mreže i putem posrednika-organizacija civilnog društva.