Odgoj i obrazovanje djece i mladih za vrijednosti

Pragma smatra neupitnim potrebu odgoja i obrazovanja djece o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, ali je predloženi Nacrt Kurikuluma nedovoljno obrazložen te je potrebno nastaviti provedbu široke javne rasprave i uključivanje akademske zajednice u izradu cjelovitog Kurikuluma. Uputili smo Očitovanje na Nacrt Kurikuluma vladinim uredima i ministarstvima, Hrvatskom saboru, Agenciji za odgoj i obrazovanje, kao i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Prema Preporuci Vijeća Europe, obrazovanja za demokratsko građanstvo važan je čimbenik društvene kohezije, međusobnog razumijevanja te međukulturalnog i međureligijskog dijaloga i solidarnosti, a ujedno doprinosi razvoju demokratskog društva i kulture. U tom pogledu uvođenje građanskoga odgoja u škole držimo pozitivnim pomakom prema odgovornom građanstvu te dobrim mehanizmom pripreme mladih, od najranije dobi, za život u suvremenom društvu obilježenom različitim problemima s kojima se suočavaju djeca i mladi. Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole doprinosi razvoju svijesti i znanju mladih o njihovim pravima i obvezama potrebnim za život u suvremenom demokratskom društvu. Pozitivnim vidimo i nastojanje da se djecu od najranije dobi (predškolski odgoj) nastoji sustavno učiti sadržajima vezanim uz ljudska prava te da je naglasak na praktičnoj primjeni znanja i iskustvenom učenju.