Nenasilno ponašanje – cool ponašanje

1

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije 16. studenoga i početka Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.2012.) održana je 16. studenoga 2012. g. u Centru mladih Ribnjak prva u nizu radionica za učenike 3a razreda Osnovne škole Miroslava Krleže. Radionicom „Nenasilno ponašanje – cool ponašanje“ obuhvaćeno je 15 učenika, a cilj radionice bio je podizanje svijesti učenika o utjecaju nasilnog i nenasilnog ponašanja na zdravlje i život ljudi. Učenici su zajedno s voditeljicom radionice Božicom Vukmanović, dipl. socijalnom radnicom i članicom Pragme, izradili plakate u kojima su pokazali svoje shvaćanje zdravlja, nasilja i nenasilnog ponašanja, a nakon toga zajednički odlučili kako promovirati lijepo i nenasilno ponašanje za sebe, u svom razredu i kvartu. Učenici su pokazali zavidno znanje o pravima djece, različitim oblicima nasilnog ponašanja i shvaćanju važnosti lijepog ponašanja u društvu. Upoznali su se sa značenjem tolerancije i važnosti prihvaćanja različitosti oko sebe te naveli brojne primjere kada su bili tolerantni i netolerantni jedni prema drugima. Posebno zanimljiv pokazao se odgovor na pitanje: „Što nam treba da budemo zdravi?“ pri čemu su učenici pored redovitih kontrola kod liječnika i zubara, zdrave prehrane i tjelovježbe, istaknuli i potrebu za puno pažnje, ljubavi i prijateljstva. Na ovaj način su pokazali da nenasilan život i tolerancija predstavljaju neizostavni preduvjet zdravog i kvalitetnog života.

12 3