Navike koje je moguće “držati” pod kontrolom!

Navika predstavlja individualnu aktivnost ili doživljajnu reakciju koja se ustalila i postala uobičajenom. Ponekad može biti poželjna i korisna jer smanjuje količinu energije koju koristimo za prilagodbu, ali često poželimo neke navike promijeniti, ako su za nas nepoželjne i destruktivne.

Proces stjecanja određene navike sastoji se od tri dijela: znaka, rutinske radnje i nagrade. Upravo je nagrada najvažnija te predstavlja glavni motivator za promjenu navike, dok je sama promjena rutinske radnje ono na čemu se temelji sam proces promjene navike. Međutim, ako je to tako jednostavno, zašto nam je toliko teško promijeniti već ustaljene navike?

Ponavljanjem jedne te iste radnje, veze u mozgu bivaju sve čvršće te mozak  prije odabire onaj već poznati put do cilja. Naš mozak zapravo je malo lijen. Tome u prilog idu rezultati istraživanja Sveučilišta Duke koji pokazuju da svake sekunde mozak prima oko 11 tisuća signala, od kojih svjesno procesuira njih 40, dok ostalo čine automatizmi ili – navike.

Što možemo napraviti kako bi započeli proces promjene navike?

  1. Odrediti manje, tjedne ciljeve – olakšat će se održavanje ponašanja i postizanje dugoročnijih ciljeva
  2. Priprema je ključ uspjeha. Mnogi koriste takozvane “To-Do” liste koje su se pokazale kao dobar alat za praćenje vlastitog ponašanja u svrhu približavanja cilju. Pritom treba paziti budemo realni u vlastitim očekivanjima.
  3. Pisanje dnevnika
  4. Ne treba se oslanjati isključivo na vlastitu motivaciju jer će zasigurno biti dana kada će ona biti niska. Tada je važno ustrajati i sjetiti se koji nam je cilj i zašto.
  5. Okružiti se ljudima od kojih možemo učiti, koji su produktivni i koji nas podupiru u promjeni navike
  6. Uživati u procesu
  7. Paziti na kvalitetu sna
  8. Voditi računa o prehrani – kvalitetne nutritivno bogate namirnice su gorivo za naše tijelo da može funkcionirati u svoj punini.