Naučila sam da treba imati svoj stav! Ciklus radionica za mlade

spud

U Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu udruga Pragma je održala ciklus od šest radionica 7., 14. i 21. veljače 2014. godine na kojima su sudjelovala 146 učenika. Cilj radionica je bio podizanje svijesti učenika o utjecaju medija i medijskih sadržaja na zdravlje i život mladih, a posebno razmatranje mogućih štetnih utjecaj medijskih i marketinških sadržaja u kontekstu konzumacije sredstava ovisnosti.
spud

Radionice su bile strukturirane u obliku rasprave kroz koju su mladi zajedno s voditeljicama radionica raspravili o vrstama i kvaliteti medijskog sadržaja koji prate mladi – osobnom iskustvu s alkoholom, pozitivnom prikazivanju konzumacije piva u medijima, raširenosti alkoholizma među mladima, a cilj debate je bio potaknuti učenike na razmišljanje i argumentiranje mogućih načina utjecaja medija na kvalitetu života, u pozitivnom ili negativnom smislu, s osnovnom tezom „Mediji utječu na porast ovisnosti“. Jedan od ciljeva radionice je bio i poticati učenike na razmišljanje na koji način mogu mediji utjecati na naše izbore. Na radionici je bila predstavljena Teorija izbora W. Glassera kojom se htjelo učenike podržati u preuzimanju odgovornosti za vlastite izbore.

Po završetku radionica mladi su imali priliku ocijeniti radionicu i dati svoj komentar:
„Naučila sam puno toga, makar sam i dosad znala puno, sad ću razmišljati prije nego idem piti. Imat ću na umu zapravo koliko je alkohol štetan što prije nisam znala“
„Čula sam pametna razmišljanja stručnih osoba i vršnjaka o alkoholu“
„Iskrena rasprava mi je bila najkorisnija“
„Dobitak novih informacija. Doznala sam neke informacije koje se temelje na istraživanjima i u brojkama su“
„Korisna zato što sam sada čula stajališta drugih ljudi“
„Naučila sam da treba imati svoj stav“.

Radionice su održane uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih u projektu „Pomak“ i Grada Zagreba u projektu „Organiziranje zajednice i škola: lokalna zajednica po mjeri obitelji“.