Podrška mladima u zajednici: radionice za maturante i nezaposlene osobe Krapinsko-zagorske županije

U Krapini je u četvrtak 22. ožujka 2012. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Krapina, održan Sajam poslova na kojem su sudjelovali i predstavnici Pragme. Aktivnosti Pragme su dio trogodišnjeg programa “Podrška mladima u zajednici – razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima” koji se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i uz partnerstvo Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Krapina.

Zaposlenice Pragme: Jelena Mališa, prof. socijalne pedagogije i Božica Vukmanović, dipl. socijalna radnica, vodile su dvije radionice s temama jačanja vrijednosti obrazovanja i aktivne uloge pojedinca u životu zajednice u procesu traženja zaposlenja, a bile su namijenjene maturantima i nezaposlenim mladima. Uz grupni rad i raspravu sudionika, mladima su se približile vrijednosti obrazovanja, volonterstva, osobnog doprinosa zajednici i cjeloživotnog učenja u osobnom razvoju, ali i u procesu traženja posla. Uz to, bili su im predstavljeni programi namijenjeni mladima na razini Europe, poput SALTO-YOUTH programa, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu Agencije za mobilnost i programe EU-a. Sudionicima se ukazalo na važnost njihovog vlastitog ulaganja u znanje i osobni rast jer ono predstavlja čimbenik na koji mogu najviše utjecati u planiranju budućnosti i zaposlenja. Pri zapošljavanju je ključno adekvatno obrazovanje za posao, ali sve više se stavlja naglasak i na iskustvo, znanja i vještine koje se stječu neformalnim i informalnim učenjem, u sklopu koncepta cjeloživotnog učenja.

Također, na marginama Sajma, u Krapini je održano nekoliko sastanaka s nositeljima javnih politika kako bi se unaprijedila suradnja između Pragme i javnih institucija.

Kroz Sajmove poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje ostvaruje direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. U okviru Sajmova poslova koji se organiziraju u svim područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, organizirali su se i okrugli stolovi, radionice, forumi, tribine i prezentacije na kojima su sudjelovali predstavnici Zavoda, poslodavci i posjetitelji.