Mentorski rad s mladima – radni sastanak u Pragmi

mentori_3-10-2012

U Udruzi Pragma 3. listopada 2012. održan je radni sastanak i evaluacija rada mentora u programima za mlade. Na sastanku se govorilo o susretima s mladima uključenima u Program, o njihovom školskom uspjehu, motivaciji za nastavak sudjelovanja u Programu te dosadašnjoj učinkovitosti rada. Također, Udruga Pragma će tijekom listopada 2012. godine uputiti poziv školama i učenicima na uključivanje u mentorski program.
Pragma se osobito zahvaljuje mentorima/mentoricama u programu koje nesebično i s visokom motivacijom pomažu mladima u prevladavanju obrazovnih poteškoća te prenose vrijednosti rada, učenja i osjećaja zajedništva.
Mentorske programe podržavaju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Zagreb – Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Ured za obrazovanje, kulturu i šport te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.
mentori_3-10-2012