Može li 2012. biti prekretnica za starije u Hrvatskoj?

M_EY2012_colour_en
Predsjednik Pragme Nedjeljko Marković i stručna suradnica za obilježavanje Europske godine aktivnog starenja i solidarnosti između generacija Suzana Jedvaj u velikom intervju Nataši Gajski Kovačić za božićno izdanje “Vjesnika” (24.12.2011., str. 28. i 29.) govore o potrebi cjelovite skrbi za starije u Hrvatskoj. U članku se ističe važnost donošenja obuhvatne, usklađene i pravedne nacionalne politike prema starijima, a poseban poticaj može biti obilježavanje 2012.: Europske godine aktivnog starenja i solidarnosti između generacija.

Pragma će tijekom 2012. godine posebnu pozornost posvetiti aktivnoj ulozi starijih, promicanju ljudskih prava i dostojanstva starijih u Hrvatskoj te će se isticati pozitivan doprinos kojeg stariji daju društvu. Pozivamo sve organizacije – javne, državne, neprofitne i privatne, kao i pojedince, na suradnju.

M_EY2012_colour_enVJESNIK_LOGO

 

Danas se promišljanje o održivom razvoju na lokalnoj i globalnoj razini ne ograničava samo na očuvanje prirodnoga okoliša već obuhvaća i kvalitetu života, socijalni i ekonomski napredak: jednaka prava za sve, stabilni stupanj ekonomskog rasta i zapošljavanja, odbacivanje socijalnih, ekonomskih i političkih diskriminacija, zadovoljstvo životom u gradu. No ukoliko su u nekoj zajednici prisutna antisocijalna ili patološka ponašanja, taj je razvoj usporen ili onemogućen, a mlade se često promatra isključivo kroz prizmu „rizika“, „neprihvatljiva ponašanja“, „ispadanja iz sustava obrazovanja“, te se zanemaruje pozitivan doprinos koji daju, ili mogu dati, svojoj zajednici.

Zajednički napor predstavnika lokalnih vlasti, vjerskih zajednica, udruga, policije i pružatelja socijalnih, obrazovnih i drugih javnih i privatnih usluga te njihova koordiniranost ključni su za efikasno rješavanje i prevenciju problema povezanih s mladima. Odgoj i obrazovanje imaju poseban zadatak osposobljavanja mladih za ulogu aktivnog građanina u društvu znanja, razvijajući im sposobnosti i vještine koje će im pomoći u suočavanju sa svim izazovima, nepoznanicama – naslijeđenima i novonastalima.