Mladi i ovisnost o internetu i društvenim mrežama

Prof VESNA TOPLAK SKOLA ZA PRIMALJE

Udruga Pragma je u Školi za primalje 12. lipnja 2013.g. održala dvije radionice „Mladi i ovisnost o internetu i društvenim mrežama“ korištenjem metode argumentirane rasprave – debate kako bi s učenicima raspravili o utjecaju interneta i društvenih mreža na kvalitetu života. Na radionicama je sudjelovalo ukupno 59 učenika i učenica. U uvodnom dijelu radionice mladi su upoznati s konceptom ovisnosti o internetu i društvenim mrežama te utjecaju ovih medija na kvalitetu života mlade osobe. Uslijedila je debata i argumentirana rasprava u kojoj su učenici osvijestili moguće posljedice dugotrajnog provođenja vremena na internetu ili društvenim mrežama.
Prof VESNA TOPLAK SKOLA ZA PRIMALJERADIONICA2

Cilj ovih, kao i prijašnjih Pragminih radionica u Školi za primalje, je bio podizanje svijesti učenika o utjecaju medija i medijskih sadržaja na zdravlje i život mladih ljudi, a posebno razmatranje mogućih štetnih utjecaj interneta i društvenih mreža na kvalitetu života mladih. Po završetku radionica sudionici radionica imali su priliku ocijeniti radionicu i dati svoj komentar. Prema rezultatima evaluacije učenici radionice smatraju korisnim, procjenjuju kako su bili aktivni i smatraju kako su naučili nešto novo.

Neke izjave sudionika su:
“Naučila sam neke stvari koje nisam znala”
“Najviše mi se svidjela debata i iznošenje mišljenja”
“Korisna je jer raspravlja o nasilju unutar društvenih mreža”
“Bilo je super!”
“Naučila sam kakvo mišljenje imaju moji prijatelji o internetu”
“Korisna zbog informacija koje možemo dobiti u kratkom vremenu”
“Radionica je super, samo je trebala trajati duže…”
“Korisna je jer ću razmisliti malo o tom spavanju i fejsanju”
“Sve je odlično”