Mjesec borbe protiv ovisnosti u Hrvatskoj

Slajd1

Udruga Pragma, povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se obilježava od 15. studenoga do 15. prosinca, organizira niz radionica i predavanja u Krapini, Kutini i Zagrebu, pruža stručnu pomoć djeci i mladima u riziku od ovisnosti te javno promiče zdrave stilove života u zajednici.
Slajd1

Pragma je svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj poslala „Kviz znanja o ovisnostima“ koji u obliku natjecanja (točnih i netočnih odgovora) govori o ovisnostima o alkoholu, cigaretama i drogama i čestim mitovima s kojima se susreću roditelji. Pragma je tiskala i Školski kalendar: Godina za akciju! kao edukativni materijal koji je početkom rujna poslan u sve obrazovne institucije u Hrvatskoj, a koji će pomoći nastavnicima u osmišljavanju aktivnosti usmjerenih odupiranju vršnjačkom pritisku. Školski kalendar, pripadajući radni listovi i ostali edukativni materijali su dostupni i u online izdanju, na www.udruga-pragma.hr.

U Mjesecu borbe protiv ovisnosti poseban naglasak će biti na informiranju roditelja o ranoj pomoći djeci i važnosti roditeljskog znanja o ovisnostima. Rani znakovi za pojavu ovisnosti mogu biti povučenost i sramežljivost ili agresivno i impulzivno ponašanje djece i mladih, loše akademsko postignuće; nedostatan i loš nadzor roditelja, izloženost korištenju sredstava ovisnosti od strane roditelja ili braće i sestara; loši obiteljski odnosi; nejasna ili nepostojeća politika škole koja podupire nekorištenje sredstava ovisnosti, dostupnost droga i alkohola u školi i oko nje; nedostatak akademskih i/ili rekreacijskih programa za djecu i mlade u izvanškolskom vremenu i vikendima.

Pragma radi na jačanju i uspostavljanju čimbenika zaštite, npr. na razvoju socijalne kompetencije, kontrole impulsa, visokoj razini motivacije; kohezije unutar obitelji, brige i podrške; jačanju snažne veze roditelj-dijete i dosljedne roditeljske brige i nadzora; jasnim normama protiv zlouporabe – povezanost s vršnjacima konvencionalnih stavova, dosljedne i jasne norme i poruke u zajednici koje podupiru nekorištenje sredstava ovisnosti.

Projekt „Pomak“ se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb Zagreb i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Kontakti:
Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, predsjednik Pragme, 098 175 9390, markovic@udruga-pragma.hr
Jelena Mališa, mag. soc. ped., voditeljica Savjetovališta, 098 975 8737, malisa@udruga-pragma.hr