„MISLI – VJEŽBAJ – MIJENJAJ“

Pragma poziva novinare na prijavu za 11. Godišnju nagradu za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja s motom „Misli – vježbaj – mijenjaj“. Pozivamo novinare da do 15. 1 2024., putem obrasca, prijave po jedan novinarski rad u kategorijama: za najbolji radijski, televizijski i/ili tiskani (online) prilog.

Prihvatljivi su radovi koji su objavljeni/emitirani između 1. 1. 2020. i 15. 1. 2024. Pristigle novinarske radove, nakon provjere formalnih uvjeta, od veljače do svibnja 2024. zajedno ocjenjuju učenici, nastavnici, stručni suradnici i roditelji prema načelu „jedna ustanova – jedan glas“. Dodjela Nagrade je u lipnju 2024. godine.

Ovogodišnji moto Nagrade „Misli – vježbaj – mijenjaj“ ističe ciljeve koje želimo dosegnuti putem kvalitetnih novinarskih radova, a koji će medijski opismeniti djecu i mlade u Hrvatskoj:

  • mijenjati stavove djece i mladih, kao i roditelja i stručnjaka, o potrebi sudjelovanja u sportskim aktivnostima te isticanju pozitivnih strana sudjelovanja djece i mladih kroz sport i na taj način povezujući sport i socio-emocionalne kompetencije djece i mladih. Pozivamo novinare na prijavu radova koji promiču timski rad, nenasilje, zajedništvo i suradničko rješavanje problema, usmjeravanja pažnje i povećanja motivacije, odgoj za općeljudske vrijednosti poštivanja drugih (suparnika, protivnika – natjecatelja i kolega) te zaštite ranjivijih (zaštita djece od svih oblika zlostavljanja ili neprimjerenog ponašanja vršnjaka ili odraslih);
  • poticati na konkretnu tjelesnu aktivnost djece i mladih koja ima dokazane psihofizičke posljedice na djecu koja treba biti medijski promovirana kao društveno poželjna aktivnost;
  • isticati sport kao sredstva očuvanja zdravlja djece i mladih; sporta koji potiče osjećaj zadovoljstva djeteta te vrijednosti koje dijete usvaja putem sporta, poput discipliniranosti, upornosti, strpljivosti, motivacije i prihvaćanja neuspjeha, i socijalizacije – druženja i snalaženja u društvu vršnjaka;
  • promovirati socijalnu ulogu sporta koji povezuje djecu i mlade različitih socio-ekonomskih pozadina; novinarski radovi koji ističu važnost pristupačnosti i priuštivosti sporta u lokalnim zajednicama;
  • predstaviti programe, projekte i aktivnosti školskog sporta i školska sportska društva koja na lokalnoj razini okupljaju djecu i mlade u sportskim i rekreativnim aktivnostima te utjecaj školskog sporta u razvoju navike bavljenja sportom, timskog rada, fair playa, predstavljanja različitih sportova od rane školske dobi, kao i drugih sportsko-edukativnih projekata koji se provode u školskom sportu;
  • zagovarati sportski, aktivni način života i razmišljanja; uzorno i pedagoško ponašanje trenera (kao modela djeci i mladima) i igrača; a koji su u odgojno-obrazovnom kontekstu usmjereni na podizanje kognitivnih vještina djece i mladih kroz sport;
  • kritički se odnose prema nepoželjnom ponašanju roditelja i trenera i istražuju modele najbolje suradnje roditelja i trenera u promociji zdravlja djece i mladih.

Nagrada ima za cilj davanje podrške i promoviranje rada novinara koji promiču vrijednost obrazovanja i koji svojim izvještavanjem doprinose kvalitetnijoj informiranosti o obrazovanju i zato je koncipirana u tri dijela: u prvom dijelu Pragma objavljuje javni poziv novinarima za prikupljanje novinarskih radova u dvije/tri kategorije (radijski, TV i/ili tiskani/online prilozi) koji tematski povezuju sport te socio-emocionalne kompetencije djece; u drugom dijelu pristigli i kvalificirani novinarski radovi se upućuju u osnovne, srednje škole i učeničke domove u Hrvatskoj, zajedno s Pragminim Smjernicama za ocjenjivanje radova, gdje učenici biraju najkvalitetnije radove uz podršku svojih nastavnika te potporu Pragme; u trećem dijelu se organizira javna, svečana dodjela Nagrade, uz sudjelovanje djece i mladih, te se predstavljaju rezultati vrednovanja cjelokupnog procesa dodjele Nagrade.

Iz Natječaja su isključeni radovi koji spadaju u kategoriju prikrivenog oglašavanja, radovi koji promoviraju ili neprimjereno prikazuju određena nepoželjna ponašanja; radovi koji produbljuju ideološko – svjetonazorske društvene sukobe; radovi koji ne štite dostojanstvo djece i mladih te obitelji, kao i radovi koji svojim sadržajem nisu nedvosmisleno uspjeli povezati koncepte promocije sporta te poželjnih socio-emocionalnih vještina djece i mladih.

Pragma Nagradom želi podržati rad novinara koji promiču vrijednost obrazovanja i koji svojim izvještavanjem doprinose kvalitetnijoj informiranosti građana o obrazovanju. Projekt je do sada proveden na području cijele RH, a doprinio je provedbi građanskog odgoja u školama.

Dosadašnje dobitnice i dobitnici Nagrada: u 2014. godini Ivana Sučić (HRT) i Josipa Ćirić (Nova TV); u 2015. Sandra Golemac (Večernji list), Ivana Sučić (HRT), Marijana Kranjec (HRT) i Maja Medaković (Nova TV); u 2016. Franjo Lepan (24 sata), Ivana Sučić (HRT) i Josipa Ćirić (Nova TV); u 2017. Rozeta Bogeljić (24 sata), Mak Jovanović (24 sata), Višnja Biti (HRT) i Josipa Ćirić (Nova TV); u 2018. Ivana Sučić (HRT), Gordana Foder (Varazdinski.hr) i Leona Šiljeg (RTL); u 2019. Kristina Ljubić i David Bralo (Radio Megaton), Silvija Vladić Vrban (Udruge media talenti za Sportsku televiziju) i Dominik Janović (Global); u 2020. Snježana Kirinić Grubić (HKR) i Maja Medaković (Nova TV); u 2021. Snježana Kirinić Grubić (HKR), Barbara Matejčić (Jutarnji list) i Kristina Čirjak (RTL): u 2022. Snježana Kirinić Grubić (HKR) i Maristela Baričević (Global); u 2023. Morena Poljančić (Radio Gorski kotar) i Marija Pavić (Global).

Pokrovitelj dodjele Nagrade je Ministarstvo turizma i sporta, a Grad Zagreb sufinancira projektne aktivnosti. Partneri u dodjeli Nagrade su Hrvatski školski sportski savez i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.