Međunarodni dan ljudskih prava – bez socijalnih prava i demokratski model je u krizi

zadar 9-12-2013 1

Međunarodni dan ljudskih prava je udruga Pragma oblježila 9. prosinca 2013. na Sveučilištu u Zadru – u suradnji Obiteljskog centra Zadarske županije, Sveučilišta u Zadru i Zadarske županije kako bi skrenuli pozornost na povezanost ljudskih i socijalnih prava na lokalnoj i regionalnoj razini.
Uvodničar Skupa, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske županije Andrija Marcelić istaknuo je dosadašnje dosege Županije u području socijalnih prava, kao i opredijeljenost za daljnji razvoj mreže socijalnih usluga na području Županije i osiguravanje visokih standarda poštivanja ljudskih prava.
Predsjednik Pragme Nedjeljko Marković podsjetio je na Nilssonove riječi: “ako temeljna socijalna prava postoje samo na papiru, a ne u praksi, onda i naš demokratski model s pravom može doći u pitanje” te se osobito osvrnuo na raftifikaciju Revidirane Povelje u Europi koja je dala poticaj socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva za zajednički rad u smjeru jačanja participativne demokracije.
Treba se boriti za ljudska prava i za njih se opredijeliti još od djetetove vrtićke dobi, jer dokazano je da je 10. godina granica kada možemo utjecati na dijete. Zaštita ljudaskih prava može se integrirati kroz sve školske predmete“, rekao je dr.sc. Dario Vučenović, ravnatelj Obiteljskog centra Zadarske županije, koji je i suorganizator Skupa.
Domaćin Skupa, prorektor Sveučilišta u Zadru dr.sc. Roberta Bacalja, ističe kako je sadržaj o ljudskim pravima dio brojnih predmeta na Sveučilištu te da provode akciju “Obrazovanje za sve”.  “U tijeku je natječaj za stipendiranje 12 studenata, a ove godine predvidjeli smo i stipendije za izvrsnost za što je osigurano 609 tisuća kuna“, kazao je kraju izlaganja prorektor Bacalja.

Više informacija na: Zadarski list, Hrvatska radiotelevizija.
zadar 9-12-2013 1zadar 9-12-2013 2zadar 9-12-2013 3zadar 9-12-2013 4