Međunarodna suradnje Pragme

Pragma ove jeseni jača svoju međunarodnu mrežu suradničkih organizacija kao partner u dva europska projekta: “Once upon a time…” u području razmjene mladih u programu Erasmus+ i “CIVITAS” – projekt u sklopu programa Europe for Citizens.

Projekt “Once upon a time…” osmislio je Mladinski center Trbovlje u Sloveniji s ciljem promocije interkulturalnih vrijednosti i sadržaja za mlade, poticanja dijaloga i suradnje te kreativnog izražavanja mladih. U tu svrhu bit će organiziran u Trbovlju „Festival bajke“ koji će okupiti tridesetak mladih iz Mađarske, Rumunjske, Italije i Hrvatske. Mladi će sa svojim voditeljima, osmisliti način na koji će prezentirati svoje nacionalne bajke i izraditi njihove likove. Neformalne aktivnosti, poput ovog Festivala, jednako su značajne kao i formalni oblici učenja te ih program Erasmus+ prepoznaje i potiče u ostvarenju cilja aktivnijeg sudjelovanja mladih u društvu.

Projekt “CIVITAS”, čiji je nositelj Sveučilište u Perugi, usmjeren je povećanju svijesti stručnjaka i građana o procesima, posebno onima ekonomskog karaktera, koji uvjetuju naše navike i stavove te promociji kulture koja vrednuje “besplatnost”, odnosno one aktivnosti koje se ne svode nužno i isključivo na profit, već djeluju kao poveznice u društvu. Projektom će se stručnjacima i građanima predstaviti model “civilne ekonomije” i “odnosnih dobara” kao humaniju alternativu klasičnom modelu ekonomije kapitala. Predviđa se organiziranje 5 međunarodnih konferencija u svakoj od zemalja partnera – u Italiji, Francuskoj, Finskoj, Albaniji i Hrvatskoj, a prethodno će se provesti istraživanje i fokus grupe radi utvrđivanja ekonomske i psihosocijalne situacije i potreba u pojedinoj zemlji.  Projekt je u skladu s ciljevima Europe for Citizens programa, usmjerenog promociji aktivnog sudjelovanja građana u životu europskih institucija, poznavanju zajedničke povijesti zemalja Europske unije, kao i vrijednosti za koje se EU zalaže.