Mediji

Rad PRAGME je javan.

Smatramo da suradnja s predstavnicima medija pridonosi unapređenju kvalitete života ciljanih skupina Udruge te ostvarivanju ciljeva postavljenih u članku 8. Statuta PRAGME: promicanje, razvitak i unaprjeđenje svih aspekata socijalne i zdravstvene zaštite socijalno ugroženih i bolesnih osoba; pomoć građanima u osnaživanju kapaciteta za prepoznavanje i suočavanje s problemima te razvijanju sposobnosti za rješavanje problema; uspostavljanje suradnje sa organizacijama kako bi postale dostupnije građanima i bolje odgovarale njihovim zahtjevima; olakšavanje interakcija između pojedinaca u njihovoj okolini; poboljšanje odnosa među raznim državnim, lokalnim i neprofitnim organizacijama i institucijama; unaprjeđenje socijalne politike i politike zaštite čovjekove okoline u širem smislu.