Mediji u službi povećanja socijalne uključenosti mladih

Centar za razvoj mladih je 1. rujna 2020. započeo s provedbom projekta SIMS – socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr. U njegovu će se sklopu, tijekom 24 mjeseca koliko projekt traje, osnaživati studenti diplomskog studija novinarstva kao budući medijski djelatnici za kvalitetnije izvještavanje o nezaposlenim mladima radi suzbijanja njihove socijalne isključenosti. Projekt se provodi u partnerstvu s Pragmom, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Dodijeljeno mu je 1 400 000 kuna.

Kroz SIMS se jačaju kapaciteti novinara te se proizvode i objavljuju programski sadržaji namijenjeni povećanju vidljivosti ranjivih skupina

Prije no što studenti diplomskog studija novinarstva, njih ukupno 30 u dvama ciklusima, započnu s kreiranjem sadržaja kojim će na portalu Studentski.hr povećavati vidljivost ranjivih skupina, odnosno nezaposlenih mladih, proći će edukacije koje će ih za to osposobiti – kako one koje će unaprijediti njihove novinarske vještine tako i one u kojima će se pomno upoznati s problematikom skupine o kojoj će izvještavati.

Očekuju ih individualne edukacije, ali i grupne – Novinarske akademije. Jedna Novinarska akademija obuhvaća 10 jednodnevnih susreta tijekom kojih će učiti o utjecaju nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih, o specifičnoj problematici hrvatskog tržišta rada, o novim pristupima medijskom izvještavanju, kreativnom izvještavanju, zatim o mladima kao primateljima naknada iz sustava socijalne skrbi središnje države i JLPS-a, o mladima nezaposlenima i ujedno neaktivnima, o mladima u riziku za razvoj ili koji se već nalaze u statusu nezaposlenosti i nepohađanja obrazovanja i osposobljavanja illi su rano napustili obrazovanje te o mladima s problemima u ponašanju, s problemima mentalnog zdravlja i osamostaljivanja (separacija od roditelja).

U sklopu projekta planirana je i prilagodba sadržaja osobama s invaliditetom, što obuhvaća izradu audioverzija objavljenih članaka kao i pokretanje podcasta – Studentski.hr TV.

Navedenim aktivnostima prethodit će opsežno istraživanje o utjecaju nezaposlenosti mladih na socijalnu isključenost te o medijskoj zastupljenosti iste problematike, na kojem će se one temeljiti. A teme i sadržaji nastali u pripremi i realizaciji edukacija, s teorijsko-znanstvenim i praktičnim okvirom, objedinit će se u publikaciji koja će poslužiti kao edukativni materijal za puno širu populaciju medijskih djelatnika.

Važnost i vrijednost SIMS-a – za novinare i za mlade nezaposlene

Problem nezaposlenosti mladih jedan je od gorućih problema u cijeloj Europskoj uniji, a uzroci stopa nezaposlenosti mladih ne potječu iz njihove generacijske specifičnosti, već održavaju stanje potražnje za radom. Drugim riječima, nalaze se u nepovoljnom položaju zbog premalog broja novih radnih mjesta, a slabije su konkuretni za određenu poziciju zbog saturiranosti tržišta rada kandidatima s bogatijim radnim iskustvom. Kako nacionalne politike mogu samo dijelom odgovoriti na potrebe mladih nezaposlenih, Centar za razvoj mladih ovim će projektom poticati osvještavanje šire javnosti – kako samih mladih tako i poslodavaca – o utjecaju koju njihova nezaposlenost ostavlja na njihov položaj u društvu, odnosno kako ih ona dovodi u stanje socijalne isključenosti. Javnost bi u konačnici trebala postati osjetljivija na ovoj problem, a njenom senzibilizacijom potaknut će se pozitivne promjene ka njegovu rješavanju.

S obzirom na to da je stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti osobe najviša kod nezaposlene osobe i iznosi 42,9 %, strateško područje zapošljavanja i pristupa zapošljavanju jedno je od značajnijih, a njime se može doprinijeti smanjenju stope rizika od siromaštva – stoji u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj. Vođen time, SIMS će raditi upravo na novim načinima povećanja njihove zapošljivosti/zaposlenosti.

Mediji, odnosno medijski djelatnici važan su čimbenik u podizanju svijesti javnosti. Međutim, oni su danas izloženi velikom broju informacija i ozbiljnim vremenskim pritiscima. Ograničen vremenski rok za plasman sadržaja potiče kako posuđivanje sadržaja tako i sadržaj upitne kvalitete, odnosno sadržaj neosjetljiv na marginalizirane skupine. Kod uključenih novinara projekt SIMS će tu činjenicu promijeniti.

Projekt „SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr” provodi Centar za razvoj mladih (CERM) u partnerstvu s udrugom Pragma, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Za sve projektne aktivnosti kao i sadržaj nastao u njihovu sklopu odgovoran je isključivo CERM.