Materijali za medije

ukupan_broj_prometnih

Prijedlog Vladi RH za donošenjem ustavne odredbe o pravu na priuštiv, dostupan i kvalitetan stan

Udruga PRAGMA je 13. listopada 2009. godine uputila predsjednici Vlade, gospođi Jadranki Kosor, prijedlog za donošenjem ustavne odredbe o pravu na priuštiv, dostupan i kvalitetan stan u okviru planiranih izmjena Ustava Republike Hrvatske.

Predloženo je da se u glavi 3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava Ustava Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst, Narodne novine br. 41) doda članak:

  1. Jamči se pravo na priuštiv, dostupan i kvalitetan stan.
  2. Država potiče suradnju javnog, neprofitnog i privatnog sektora u provedbi prava na priuštiv, dostupan i kvalitetan stan.
  3. Država posebnu pažnju pridaje socijalno ugroženim osobama u ostvarivanju prava na primjeren stan.

PRAGMA vjeruje da je pravo na stan koji je priuštiv, dostupan i kvalitetan jedno od temeljnih ljudskih prava. Globalna ekonomsko-socijalna kriza, koja je pogodila i našu Domovinu, odrazila se i na području stanovanja.
Problemi stanovanja ne dolaze do izražaja unutar postojećeg političkoga diskursa, a to se odražava i kao nedostatne državne intervencije u stambenoj politici te nepostojanje aktivne stambene politike Republike Hrvatske.

Važni međunarodni dokumenti naglašavaju potrebu društvene brige za stambenu politiku. Tako Opća deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda iz 1948. godine u članku 25. naglašava da svako ljudsko biće ima pravo na pristojan život, uključujući primjerenu hranu, odjeću, stan, liječničku njegu ili potrebne socijalne usluge. Isto je naglašeno u članku 11. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije u članku 34. stavku 3. naglašava da u cilju suzbijanja socijalne isključenosti i siromaštva Europska unija prepoznaje i cijeni pravo na socijalnu i stambenu pomoć kako bi osigurala dostojan život onima bez dovoljno sredstava za život.

Revidirana Socijalna povelja Vijeća Europe u članku 31. govori o pravu na stanovanje koje mora biti odgovarajućeg standarda, potrebi preveniranja i iskorjenjivanja beskućništva te nužnosti priuštivosti cijene stanovanja onima bez odgovarajućih prihoda. Članak su prihvatile Andora, Finska, Francuska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovenija, Švedska, Turska.

Donošenjem Ustavne odredbe o pravu na priuštiv, dostupan i kvalitetan stan:

  • Republika Hrvatska će se pridružiti modernim zemljama koje su problem stanovanja prepoznale kao jedno od temeljnih socijalnih prava.
  • Republika Hrvatska će otvoriti živahnu, stručnu, političku i medijsku raspravu o stanovanju, koja uvijek rezultira dobrim prijedlozima, kako unutar stručne javnosti tako i unutar zainteresiranih društvenih skupina (mladih obitelji, nezaposlenih, podstanara).
  • Građani Republike Hrvatske, oko 120 000 kućanstava, uvidjet će da su stvoreni preduvjeti za prepoznavanje njihovih problema kao važnih te da se rješenju problema stanovanja pristupa strateški.
  • Republika Hrvatska će oživotvoriti temeljnu ustavnu odredbu prema kojoj je Republika socijalna država.


Nula promila alkohola spašava živote!

ukupan_broj_prometnih

Izvor: PRAGMA, prema Statističkim informacijama Državnog zavoda za statistiku za 2004. i 2007. godinu.

Od donošenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u srpnju 2004. godine, do danas, vidljivo je smanjen broj prometnih nesreća s nastradalim osobama, smanjen je i broj poginulih osoba kao i broj ozlijeđenih osoba, potvrđuju podaci Državnog zavoda za statistiku od 2004. do 2007. godine.

Od ukupno 701 poginule osobe tijekom 2003. godine, taj broj se u 2004. smanjio na 608, u 2005. na 597, a u 2006. je 614 osoba poginula u prometnim nesrećama.

Kontakt:
Nedjeljko Marković,
pragma@udruga-pragma.hr
098 1759390