Kritičko razmišljanje u prevenciji ovisnosti

U Školi za primalje smo proslavili 5. svibanj – Svjetski dan primalja i Dan škole, organiziranjem radionica i debata unutar projekta “Pomak“. Debata je organizirana je s dva druga razreda ove srednje škole, a sastojala se od nekoliko pripremnih radionica – s predstavljanjem svrhe debate, pravilima i elementima debate (zajedno ili zasebno s afirmacijskom i negacijskom grupom) i provođenjem debate na sam Dan škole. Debata se vodi po principima definiranima od strane Karla Poppera. Radionice i debate provedene su s ciljem jačanja zaštitnih čimbenika djece i mladih kako bi uspješnije odolijevali ovisnostima; sadržaj radionica i debata se odnosio na jačanje pozitivne slike o sebi, razrednu suradnju, razvijanje pripadnosti grupi, vještine kritičkog promišljanja, razvijanja medijske pismenosti, argumentiranja, debatiranja, zaključivanja, zauzimanja stava.

Dugoročni ciljevi projekta „Pomak“, koji se provodi uz potporu Ministarstva zdravlja RH i partnerstvo Udruge sudaca za mladež i Centra za socijalnu skrb Zagreb, su osnažiti zaštitne čimbenike kod djece i mladih u rizicima, u smjeru nekonzumiranja sredstava ovisnosti i ojačati mrežu neprofitnih, javnih i državnih organizacija, kao i stručnjaka koje skrbe o djeci i mladima u rizicima