„Komunikacijska radionica – različito u jednakom“

CMR LOGO

Centar mladih „Ribnjak“, u partnerstvu s Pragmom i Osnovnom školom Miroslava Krleže u Zagrebu, provodi projekt: „Komunikacijska radionica – različito u jednakom“. Cilj je projekta promicanje tolerancije i nenasilne komunikacije među djecom i mladima, a uz radionice osmišljene za ovaj projekt, posebna pažnja će se usmjeriti na promociju kvalitetne komunikacije među djecom i unutar obitelji. Tijekom studenog i prosinca Udruga Pragma će intenzivno raditi s korisnicima projekta kako bi se ostvarili ciljevi projekta. Projekt financira Grad Zagreb.

CMR LOGOLOGO GRADA ZAGREBAosmk zagreb