Je li moguća suradnja javnog i neprofitnog sektora?

Ann Dill u PRAGMI lipanj 2013

Pragmu je 7. lipnja 2013. g. posjetila prof.dr.sc. Ann Dill sa Sveučilišta Brown u SAD-u kako bi se upoznala s djelovanjem organizacija civilnog društva u uspostavljanju veza s javnim sektorom. U razgovoru s profesoricom Dill istaknuto je kako je u svijetu, ali u Hrvatskoj, veliki izazov kvalitetnog uspostavljanja suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora zbog nerazumijevanje uloga pojedinih sektora, nedostatka vizije, problema u upravljanju ljudskim resursima, kao i specifičnih kulturoloških razlika, nepostojanja ili nejasne procedure (kriterija suradnje). Pragma je predstavila svoju partnersku i suradničku mrežu – osobito suradnju s obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, (javnog) zdravstva, pravosuđa, udruga poslodavaca, te partnerima u gradovima i županijama. Istaknuto je da se suradnja temelji na zajedničkoj viziji odgovornosti za osiguravanje kvalitetnih i međusobno povezanih usluga. Profesorica Dill će opet posjetiti Pragmu sljedeće godine kada će biti organiziran i prigodan skup.

Ann Dill u PRAGMI lipanj 2013