Javni i neprofitni sektor – različite uloge i mjesto u prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika i pomoći obiteljima

DSC01861

U utorak 28. lipnja 2011. godine u Tribinama Grada Zagreba na Kaptolu, suradnjom udruga PRAGMA i STIJENA, održan je skup “Javni i neprofitni sektor – različite uloge i mjesto u prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika i pomoći obiteljima”. Na Skupu je sudjelovalo 50tak predstavnika javnog, državnog i neprofitnog sektora povodom obilježavanja 26. lipnja – Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga, koji su sudjelovali u javnoj raspravi i dijalogu o njihovoj ulozi i mjestu u borbi protiv ovisnosti te pomoći ovisnicima i njihovim obiteljima. Skup su moderirali Ivan Kovačević, predsjednik udruge Stijena te Nedjeljko Marković, predsjednik Pragme.

Predsjednik PRAGME je otvorio pitanja o kapacitetima organizacija civilnog društva i javnih/državnih institucija za suočavanje s borbom protiv ovisnosti o drogama (financijski, institucionalni  i prostorni, stručni), povezanosti pijenja mladih i zloupotrebi droga kod djece i mladih, ovisnosti o cigaretama i Internetu,  zatim pitanja javne podrške i prepoznatljivosti teme ovisnosti u medijima  i istraživanjima, kao i otvorenost za suradnju i umrežavanje organizacija.
DSC01861DSC01860Skup_28-6-2011-izlaganjaSkup_28-6-2011Skup_28-6-2011_sudionici

Predstavnik Udruge „Osmijeh“ i terapijske zajednice „Moji dani“ iz Đurmanca Tvrtko Tišler, predsjednica udruge „Pozitiva“ iz Nove Gradiške mr. Ljiljana Lukačević i predsjednik udruge „NE-ovisnost“ iz Osijeka Tomislav Mišetić predstavili su svoj rad temeljen na prevenciji ovisnosti i pomoći ovisnicima, kao i njihovim obiteljima. Udruge su ukazale na ulogu civilnog sektora u prevenciji ovisnosti istaknuvši djelovanje u lokalnim zajednicama, prepoznajući i upozoravajući na njihove probleme i potrebe, ali i napretke i specifičnosti. Predstavnici udruga upozorili su na nedovoljna saznanja i osviještenost o dimenzijama problema ovisnosti na lokalnoj razini, nedovoljna saznanja o biološkim, psihološkim i socio-ekonomskim činiteljima rizika i pasivnu ulogu roditelja, koja se primjećuje u slabom odazivu na informativno-edukativne programe. Mišetić ističe da je udruga „NE-ovisnost“ nastala kao odgovor na sve veću problematiku ovisnosti u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Udruga je pokrenula savjetovalište koje pomaže pri resocijalizaciji i zapošljavanju ovisnika, pruža telefonsku pomoć ovisnicima i njihovim obiteljima, a pri savjetovalištu je oformljena i grupa anonimnih kockara. Tišler ističe povećanu pojavu komorbiditeta kod ovisnika, koji pored bolesti ovisnosti u zajednicu dolaze s još jednom ili više bolesti što zahtijeva kompleksnije liječenje i multidisciplinarni pristup.

Na Skupu su sudjelovali predstavnici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga – Jadranka Ivandić Zimić, savjetnica u Vladi i Vladinom Uredu i Sanja Mikulić, načelnica Odjela za opće programe i strategije; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – Martina Štabi, načelnica Odjela za djecu i mladež Uprave za obitelj; Ministarstvo pravosuđa – Radovan Tatalović, načelnik Odjela za posebne programe u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav; Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb – Ljiljana Špoljarić, rukovoditeljica Odsjeka Mjera aktivne politike zapošljavanja.

Ivandić Zimić je prikazala Izvješće o provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja. Projekt se temelji na prekvalifikaciji, doškolovanju i poticanju zapošljavanja ovisnika. Kao poteškoće u provedbi projekta Ivandić Zimić upozorila je na nedostatak partnerske suradnje među nositeljima mjera iz Projekta na lokalnoj razini, nedovoljnu informiranost korisnika (ovisnika o drogama) od strane terapijskih zajednica, zatvorskih ustanova i centara za prevenciju i izvanbolničko liječenje o mogućnostima uključivanja u Projekt i sadržaju Projekta. Poteškoće u provedbi Projekta su i  nedostatak senzibilizacije javnosti, posebice gospodarstvenika, te nedovoljan angažman lokalne samouprave u provedbi projektnih aktivnosti. Mikulić je u svom izlaganju iznijela ciljeve, mjere i organizacijsku strukturu provođenja Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine.

Tatalović je u svom izlaganju istaknuo da je na dan 31.12.2010. godine bilo 1270 ovisnika, odnosno 24,58 % od ukupnog broja zatvorenika, istaknuvši da se radi o najbrojnijoj i zasigurno tretmanski najzahtjevnijoj skupini zatvorenika. Neke od karakteristika zatvorenika ovisnika su ovisnost ili zlouporaba droga izravno povezana s činjenjem kaznenih djela, kontinuirano visok udio te kategorije osoba u zatvoreničkoj populaciji, viša stopa recidivizma nego u općoj zatvoreničkoj populaciji, veća sklonost rizičnom ponašanju u zatvoru od ostale zatvoreničke populacije (samoozljeđivanje, pokušaj suicida, konflikti s drugim zatvorenicima, pokušaji unosa droge i sl.) i u prosjeku, mlađi od ostalih zatvorenika. Tatalović upozorava na objektivne poteškoće u organizaciji života i rada penalnih ustanova u skladu sa zahtjevima tretmanskih programa koje su uzrokovane prenapučenošću sustava što rezultira nemogućnošću razdvajanja podskupina zatvorenika ovisnika po kriteriju tretmanskog pristupa (održavanje, detoksikacija, terapijska zajednica) i čestu zlouporabu psihofarmaka.

Martina Štabi je istaknula ulogu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje putem 17 obiteljskih centara kontinuirano provodi savjetodavni rad s djecom, mladima i roditeljima kroz individualno, obiteljsko i grupno savjetovanje, edukativne i informativne aktivnosti putem svojih mrežnih stranica i direktnog rada s korisnicima, različite programe i aktivnosti usmjerene prevenciji ovisnosti. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinancira projekte udruga usmjerene prevenciji ovisnosti, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju projekata regionalnih info-centara.

Ljiljana Špoljarić je istaknula dosadašnji rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u rehabilitaciji ovisnika putem mjera koje provode i poticaja poslodavcima. Špoljarić je istaknula i dobre primjere udruga koje su prepoznale mjere Zavoda te pozvala na još aktivnije sudjelovanje u korištenju mjera.

Skup je završio životnom pričom obitelji koja je pobijedila bolest ovisnosti te danas skladno živi kao primjer drugim mladim parovima.