Izgradnja socijalnog kapitala u zajednici kroz odnose “licem u lice”

web1

Predsjednik Pragme i član Upravnog odbora udruge Korablja Nedjeljko Marković je u Europskom domu Zagreb 29. studenog 2013. g. izlagao na stručnom skupu „Podrška obiteljima osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama u održavanju radno – obiteljske ravnoteže“ kojeg je organizirala udruga Korablja. Kako u Hrvatskoj 80% osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama živi u obiteljima, ovim Skupom je udruga Korablja ukazala na potrebe osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji – osobito onih koje nisu obuhvaćene službama podrške.

Uvodničari Skupa su također bili Marinka Bakula-Anđelić, pomoćnica pročelnice u Uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba; doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab, predsjednica Upravnog odbora Korablje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; doc.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Cila Baričević te Biljana Acan, voditeljica programskih aktivnosti Korablje.

web1web2web3

U uvodnom izlaganju je Biljana Acan, voditeljica programskih aktivnosti Korablje, istaknula kako zajednica Arka – L’Arche Internationale, čija je članica za Republiku Hrvatsku i udruga Korablja razvija službu u zajednici utemeljene podrške u skladu s potrebama osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Udruga Korablja razvija službe u zajednici utemeljene podrške usmjerene osobama s intelektualnim teškoćama koje žive u obitelji kao i onima koje žive u instituciji (tjedni i vikend programi, podrška osobama s višestrukim teškoćama u obiteljima). Istodobno, svojim aktivnostima gradi zajednicu, odnosno, mjesto pripadanja u lokalnoj sredini koje potiču izgradnju uzajamnih odnosa osoba sa i bez intelektualnih teškoća.

Uime Gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića Skupu se obratila Marinka Bakula Anđelić, pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom koja je istaknula kontinuiranost ulaganja gradske uprave u skrb osoba s invaliditetom kroz saveze udruga, udruge, razvoj socijalne infrastrukture te spremnost na daljnja ulaganja, osobito u podršci roditeljima osoba s intelektualnim teškoćama.

Izlažući o temi socijalnog kapitala i mreži potpore obiteljima i osobama s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici Nedjeljko Marković je istaknuo kako u djelovanju Udruge prevladava socijalni kapital usmjeren izgradnji odnosa uzajamnosti i povjerenja. U tom kontekstu, posebno je naglasio tzv. razmjenu odnosnih usluga u Korablji kao najveći doprinos Udruge razvoju zajednice, s ciljem da osobe s intelektualnim teškoćama imaju što širu formalnu i neformalnu mrežu socijalne podrške. „Udruga Korablja odnosima licem u lice doprinosi izgradnji socijalnog kapitala“ ističe Marković.

U svom izlaganju je doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab približila ulogu obitelji kao sustava koji je tijekom cijelog svog životnog ciklusa u fazama prilagodbe i transformacija. U tom je kontekstu posebno iznijela iskustvo obitelji koje se susreću sa dodatnom promjenom u obitelji – rođenje djeteta s intelektualnim teškoćama. Obitelji osoba s intelektualnim teškoćama susreću se s velikim izazovima u rastu i razvoju njihove djece, te im je u tom procesu potrebna podrška lokalne zajednice. Doc.dr.sc. Jakab je pri tome posebno naglasila veliku ulogu braće i sestara osoba s intelektualnim teškoćama, a koja niti od strane društva, niti od strane sustava, nije dovoljno prepoznata.

Doc.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev govoreći o činjenici da osobe s intelektualnim teškoćama danas imaju male mogućnosti izbora da se ostvare kao osobe, u svom je izlaganju istaknula važnost dodatnog razvoja službi podrške i zaštite mentalnog zdravlja.

Osobno iskustvo – perspektivu roditelja je iznijela prof. Cila Baričević, majke 33-godišnjeg sina Zlatka Baričević, osobe s intelektualnim teškoćama. Baričević je iznijela osobno iskustvo suradnje sa udrugom Korablja te ulogu koju Udruga danas ima u životu njezinog sina. Posebno je naglasila iskustvo i perspektivu roditelja kojoj je podrška Udruge značila mogućnost da se u odgoju može postupno osloboditi straha za budućnost svog sina, te se s druge strane posvetiti aktivnostima koje je zbog posvećenosti sinu do tada zanemarivala.

Na kraju izlaganja su korisnik udruge Korablja Zlatko Baričević i Biljana Acan prikazali rad i zajedničke aktivnosti Mobilnog tima udruge Korablja.

Skup se održavao ususret proslave 50te godišnjice postojanja zajednica Arka – L’Arche Internationale, čija je članica za Republiku Hrvatsku i udruga Korablja. Arka je osnovana u Francuskoj 1964.g., a danas postoji u više od 40 zemalja u svijetu razvijajući službe u zajednici utemeljene podrške u skladu s potrebama osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Udruga Korablja razvija službe u zajednici utemeljene podrške usmjerene osobama s intelektualnim teškoćama koje žive u obitelji kao i onima koje žive u instituciji (tjedni i vikend programi, podrška osobama s višestrukim teškoćama u obiteljima). Istodobno svojim aktivnostima gradi zajednicu, odnosno, mjesto pripadanja u lokalnoj sredini koje potiču izgradnju uzajamnih odnosa osoba sa i bez intelektualnih teškoća. Misija udruge Korablja između ostalog je provedba aktivnosti u lokalnoj zajednici kao mjestu prihvata osoba s intelektualnim teškoćama, te izgradnja povjerenja i uzajamnih odnosa s obitelji osoba s intelektualnim teškoćama.