Ispitivanje rizika uzimanja droga

Udruga Pragma je uključena u pilot projekt razvoja nacionalnih verzija softvera i promidžbene strategije u svrhu online savjetovanja i edukacija, kojeg u Hrvatskoj vodi Ured za suzbijanje zloupotrabe droga Vlade RH.

U okviru pilot projekta na hrvatski je preveden i dorađen online upitnik za samoprocjenu rizika povezanih s konzumiranjem droga “DUDIT” (Drug Use Disorders Identification Test). Prije njegovog konačnog postavljanja u upotrebu, potrebno je provesti ponovno testiranje (prvo je provođeno u veljači 2016.g.) koje će dati kvalitetne povratne informacije stručnjacima od strane osoba kojima je namijenjen.
Upitnik je dostupan na: http://www.drughelp.eu/new/dudit1.php?l=HR-hr

Pozivamo sve koji bi od upitnika mogli imati koristi da ga do 10.9.2016. anonimno ispune kao i evaluacijski obrazac dostupan nakon ispunjavanja upitnika. Time pomažete stručnjacima i drugim osobama u riziku od razvijanja ovisnosti od droga!

 

Više informacija o “DUDIT-u” dostupno je na: http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/eib/dudit.