Inovativni obrazovni i socijalni projekti – od 2007. godine u Zagrebu

pragma

Na poziv Grada Zagreba 29. svibnja 2015. godine je Nedjeljko Marković, predsjednik Pragme, povodom obilježavanja 15 godina Tjedna udruga grada Zagreba, predstavio suradnju Grada i Pragme kroz niz inovativnih socijalno – obrazovnih projekata i programa od 2007. godine do danas. Grad Zagreb kontinuirano podupire rad Pragme kroz finncijsku i nefinancijsku potporu, osiguravajući prostor za rad te pružajući stručnu potporu u provedbi projekata, ili kao partner u pripremi projekata sufinanciranih iz EU sredstava. Na Skupu je sudjelovalo 100tinjak stručnjaka iz udruga, zaklada, kao i predstavnici gradskih ureda koji surađuju s udrugama na području Zagreba.