Hoće li Programa za mlade 2014.-2017.g. biti popis dobrih želja?

Udruga Pragma je 5. travnja 2014. godine uputila mišljenje Ministarstvu socijalne politike i mladih na Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade 2014.-2017.g. Pragma podržava izradu Programa kao i predložene mjere i aktivnosti. Od načelnih primjedbi, ističemo kako je za izradu kvalitetnih programa potrebno provoditi kontinuirana, po mogućnosti komparativna istraživanja, koja će s jedne strane aktualizirati potrebe i resurse mladih, a s druge strane istaknuti i učinke postojećih mjera. U uvodnom dijelu Programa nedostaje evaluacija i kritički osvrt na Program 2009.-2013., te analiza realizacije i učinkovitosti pojedinih mjera tog Programa. Pregledom sadržaja Nacionalnog programa za mlade uočava se kako Programu nedostaje vizija daljnjeg razvitka nacionalne politike prema mladima u hrvatskom i europskom društvenom kontekstu.

Nije jasno definirana odgovornost nositelja mjera i nositelji mjera nisu ničim obvezani na provedbu i realizaciju mjera u njihovoj nadležnosti. Postoji trajna opasnost da i ovaj Program postane „popis dobrih želja“ koja ne moraju biti ispunjena.

Radi multidisciplinarnosti i jednakog položaja OCD-a s drugim nositeljima mjera Programa, potrebno je provesti verifikaciju i licenciranje programa mladih/za mlade koje provode OCD-i. U cilju ostvarivanja jasnijeg pregleda usluga za mlade koje su zastupljene u dovoljnoj mjeri i koje je dodatno potrebno razvijati, potrebno je provesti kategorizaciju usluga u odnosu na definirane potrebe mladih.