Grad Petrinja i Pragma u programima razvoja lokalnih zajednica

21-11-2012 PETRINJA

Na poziv ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Mirice Zukanović, predstavnici Pragme su 21. studenog 2012. g. sudjelovali na okruglom stolu posvećenom borbi protiv ovisnosti na području grada Petrinje i Sisačko – moslavačke županije. Na skupu su sudjelovali predstavnici javnih institucija, organizacija civilnog društva te, u najvećem broju, učenici Srednje škole Petrinja. Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja je vodeća ustanova u kulturi čiji je osnivač i vlasnik Grad Petrinja, a bavi se organizacijom i provođenjem programa vezanih uz kulturu, umjetnost, edukaciju i obrazovanje odraslih. U sklopu Hrvatskog doma djeluje Galerija “Krsto Hegedušić” i Savjetovalište za djecu, adoloscente i obitelj, Folklorni ansambl Petrinjčica te Petrinjski puhački ansambl. Ravnateljica Zukanović je naglasila svoju trajnu spremnost na suradnju s organizacijama koje mogu doprinijeti kvaliteti života građana Petrinje, a zajedno s Pragmom priprema projekte usmjerene jačanju lokalnih zajednica, unutar EU financiranja.

21-11-2012 PETRINJA21-11-2012 PETRINJA 2jpg