Europski zamah za provedbu socijalnih mjera zemalja-članica

siromastvo 26-11-2013

U utorak i srijedu, 26. i 27.11.2013. g., predsjednik Pragme Nedjeljko Marković sudjelovao je na Trećoj godišnjoj konvenciji europske platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Bruxellesu koju je organizirala Europska komisija – Uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (DG EMPL).
Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti postavlja aktivnosti za smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti u Europi, a glavni izazov je kreirati buduće široko postavljeno partnerstvo i dati zamah za provedbu „Paketa socijalnih investicija“. Konvencija je trajala dva dana, a sastojala se od plenarnih predavanja europskih dužnosnika i utjecajnih osoba, kao i serije predavanja stručnjaka u području skrbi za djecu, mlade, beskućnike. U drugom danu su prevladavale radionice donositelja politika i sudionika o specifičnih područjima socijalne politike i EU instrumentima koji pomažu u ostvarivanju europske socijalne politike.

siromastvo 26-11-2013egg 26-11-2013