Djeca prepoznala vrijednost solidarnosti u hrvatskom društvu

CMR 23-11-2012

U Osnovnoj školi Miroslava Krleže u Zagrebu 4. i 6. ožujka 2013. g. stručnjaci Pragme su održali radionice pod nazivom: „Nenasilno ponašanje – stil života!“ i „Biti u pravu“ u kojima su sudjelovali učenici 5. i 7. razreda. Cilj radionica je bio promicati prosocijalno ponašanje djece i isticati vrijednost solidarnosti u zajednici.

CMR 23-11-2012OS Miroslava Krleze

S učenicima su Jelena Mališa, prof. soc. pedagogije i Božica Vukmanović, dipl. soc. radnica raspravljale o značenju nenasilnog ponašanja i vrstama nasilja te je istaknuto kako nasilje može biti fizičko, psihičko i verbalno. Učenici su predstavili jedni druge, ističući pri tome pozitivnu osobinu osobe koju predstavljaju i važnost prepoznavanja onih pozitivnih i dobrih osobina kod drugih. Nakon rasprave je istaknuto što možemo učiniti za sebe, svoj razred i kvart kako bismo promovirali nenasilno i prosocijalno ponašanje utemeljeno na solidarnosti.

U vježbi „Ljudski bingo“ učenici su trebali pronaći prijatelje iz razreda koji se bave određenom, unaprijed, zadanom aktivnošću te saznati nešto novo o drugima te su im dodijeljene određene uloge – poput djeteta iz doma, mladog Roma i sl. Nakon što su razmislili o doživljaju svog lika, pročitane su im tvrdnje, poput: „Tvoja obitelj nikada nije imala većih problema s novcem“ te su se učenici na čiju ulogu se tvrdnja odnosila pomicali jedan korak naprijed dok su ostali stajali na mjestu. Nakon provedene aktivnosti razmatrane su različite mogućnosti pojedinih skupina u društvu te su istaknute mnoge predrasude i stereotipi, pri čemu se većina njih odnosila na Rome za koje su neki učenici smatrali da nemaju svoju državu te zbog toga nemaju niti jednaka prava poput ostalih građana. Otvorila se rasprava oko načina stjecanja državljanstva te su učenici zaključili da i velika većina Roma ima hrvatsko državljanstvo, a time i prava koja iz njega pripadaju svim državljanima. Napravljena je i zanimljiva usporedba mogućnosti djeteta koje je odraslo u domu za nezbrinutu djecu pri čemu je jedna učenica navela da takvo dijete zamišlja neuspješnim jer nema puno mogućnosti, a drugi učenici su iznosili suprotne stavove.
Primijećeno je da učenici izražavaju predrasude i stereotipe – posebno prema Romima te da one potječu prvenstveno iz slabog poznavanja života Roma, ali i negativnih iskustava s pojedincima te društvene skupine.

Radionice su održane unutar Pragmina višegodišnjeg projekta “Pomak” koji se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih RH.