Deklaracija u praksi!

“Kao odgovor na terorističke napade u Francuskoj i Danskoj ranije ove godine, te podsjećajući na slične zločine u Europi u nedavnoj prošlosti, potvrđujemo svoju odlučnost da stanemo rame uz rame u podršci temeljnim vrijednostima koje leže u središtu Europske unije: poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode (uključujući slobodu izražavanja),demokracije, jednakosti, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. Ove vrijednosti su zajedničke državama članicama europskog društva u kojem vladaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost između žena i muškaraca”…

“Primarna svrha obrazovanja nije samo razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i stavova te ugradnja temeljnih vrijednosti, nego i pomoći mladim ljudima – u uskoj suradnji s roditeljima i obiteljima – da postanu aktivni, odgovorni i članovi društva otvorenog uma”…

– poruke su Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije kroz obrazovanje donesene u Parizu 17. ožujka 2015. godine.

Deklaracija također ističe potrebu za koordinacijom i razmjenom iskustava kako bi se jačala medijska pismenost djece i mladih, smanjivala socijalna isključenost djece i mladih te prevenirala radikalizacija, netolerancija i rasizam.

Prijevod Deklaracije možete preuzeti na mrežnoj stranici Pragme, a Pragmi će tekst Deklaracije poslužiti kao izvorišni dokument za izradu novih prijedloga projekata.