Dani udruga u Puli

pula2

Članovi PRAGME su sudjelovali na Danima udruga od 26. do 28. svibnja 2011. godine u Puli s temom „Civilno društvo u Hrvatskoj 2016. – vizija, strategija i akcija“. Oko 150 sudionika i sudionica – predstavnika organizacija civilnoga društva, gradova, vladinih ureda i ministarstava u Puli su dva radna dana razvijali prijedloge vizije razvoja civilnog društva u Hrvatskoj kako bi pridonijeli nacrtu prijedloga Nacionalne strategije i akcijskog plana za razdoblje od 2012. do 2016. godine.
Ovaj konzultativni sastanak je bio prilika za promicanje evaluacija i evaluacijskih istraživanja u radu udruga što je jedan od strateških usmjerenja PRAGME – istaknuli smo da bez procjenjivanja učinkovitosti nekog projekta ili programa nije moguće zamisliti kvalitetan rad organizacija civilnog društva u sljedećem petogodišnjem razdoblju.
pula2pula3pula4pula1

Predložili smo:
– iniciranje uvođenja kolegija s temom evaluacija na javnim i privatnim visokoškolskim institucijama, prije svega na društveno-humanističkim fakultetima;
– educiranje službenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini o evaluacijama (uz izradu nacionalnih evaluacijskih kriterija);
– educiranje predstavnika organizacija civilnog društva za provedbu samoevaluacija;
– provedbu evaluacija javnih politika/akcijskih i operativnih planova koje uključuju i organizacije civilnog društva;
– financiranje projekta i programa, posebno višegodišnjih, uvjetovati rezultatima evaluacijskih studija projekta/programa;
– pri planiranju izdataka za rad udruga, osigurati stavku „evaluacija“ u financiranju projekta i programa;
– osigurati javnu objavu rezultata evaluacija kako bi postala sredstvo zajedničkog učenja i organizacijskog razvoja.

Dane udruga 2011. godine organizirao je Ured za udruge Vlade RH u suradnji s TACSO – Uredom tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.
Pročitajte Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i Operativni plan nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2011. godine.