Ciklus stručnih predavanja Pragme na hrvatskim Sveučilištima – Zdavstveno veleučilište

2014-01-21 12.00.00

Suradnjom Zdravstvenog veleučilišta i Pragme održano je 21. siječnja 2014. g. predavanje studentima prve godine Zdravstvenog veleučilišta, smjeru radnih terapeuta. Predavanje je održano s ciljem predstavljanja djelokruga rada Pragme. Ovo predavanje je bila prilika da se studenti upoznaju s Pragminim projektima te rasprave o nekim specifičnim društvenim problemima, kao što su problemi mladih u području obrazovanja i socijalne skrbi, pitanje stanovanja i kvalitete zdravlja, problemi ovisnosti, razvoj volonterstva i slične teme koje su od interesa za buduće stručnjake Zdravstvenog veleučilišta. Predavanje je dio ciklusa stručnih predavanja Pragme na hrvatskim Sveučilištima (Zagreb, Zadar) u kojima se studenti potiču na aktivniji društveni angažman te otvaranje važnih društvenih tema, kao što su pitanja socijalne pravde i nejednakosti u društvu, borba za socijalna (ljudska) prava, vladavinu prava i demokraciju.

2014-01-21 12.00.002014-01-21 13.03.30

U prvom dijelu predavanja predstavljeni su neki projekti i programi Udruge (program za mlade pred izazovom nastavka obrazovanja, rad savjetovališta te preventivni program u području ovisnosti „Pomak“) dok je drugi dio predavanja posvećen temi kvalitete stanovanja i predstavljanju rezultata kvalitativnog istraživanja.

Predavanja su bila interaktivna – studenti su tijekom predavanja bili u mogućnosti postavljati pitanja te otvarati diskusiju. Između ostalog, raspravljalo se o temi volontiranja tijekom studiranja te što osoba može za sebe dobiti volontiranjem; raspravljalo se o stavovima studenata vezanima za ispadanje mladih iz sustava obrazovanja, ranjivim skupinama stanovništva te općenito o radu udruga i jesu li upoznati s radom organizacija civilnog društva.

Nakon predstavljanja mentorskog rada, studente je zanimalo jesu li za „biti mentor“ potrebna dodatna znanja i vještine. Posebno aktivna bila je rasprava o broju neopravdanih izostanaka koji je potreban da bi se neki učenik isključio iz obrazovanja te na koji način se mladi uključuju u programe Pragme. S obzirom da većina prisutnih studenata dolazi iz različitih krajeva Hrvatske, bilo je zanimljivo čuti mišljenja o povezanosti zdravlja s kvalitetom stanovanja. Složili su se da je stanovanje primarna potreba te da je kvaliteta stanovanja različita među različitim sredinama. Na pitanje o dojmovima s predavanja studenti navode: „programi Pragme su izrazito bogati“, „udruga je dobra ideja da se pomogne mladima“ te da su „članovi Pragme vrlo aktivni u više područja“.

Predavanje je održano na poziv Marije Škes, mag. educ. reh., a vodila ga je Suzana Jedvaj, mag. soc. rada. Predavanju je prisustvovalo 50-tak studenata, kao i studentice Milja Godeč i Adrijana Hadžić sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su na terenskoj praksi u Pragmi iz kolegija „Socijalni rad u organiziranju zajednice“.