Alternativno postupanje prema maloljetnim počiniteljima „lakših“ kaznenih prekršaja

U Starogradskoj vijećnici u Zagrebu 7. rujna 2011.g. održana je javna tribina Alternativno postupanje prema maloljetnim počiniteljima „lakših“ kaznenih prekršaja u organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na kojoj je sudjelovala zaposlenica Pragme Jelena Mališa, prof. socijalna pedagoginja. Tribina je bila namijenjena sucima za mladež, sucima prekršajnih sudova, obiteljskim sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, pravobraniteljima, policajcima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, stručnim suradnicima za mladež, savjetnicima i stručnjacima za djecu i mlade. Predstavljen je nizozemski nacionalni model alternativnog postupanja prema maloljetnim prijestupnicima (počiniteljima prekršaja i lakših kaznenih djela), pod nazivom Halt program. Program, razvijen unutar neprofitne organizacije Halt, usmjeren je na ispriku maloljetnika žrtvi i na nadoknadu štete dobrovoljnim radom maloljetnika, a u program su uključeni i roditelji maloljetnika.
Pragma se u provedbi trogodišnjeg programa “Podrška mladima u zajednici – razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima”, sufinanciranog od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, oslanja na učinkovite, znanstveno utemeljene te provedive programe usmjerene mladima u rizicima, gdje se program Halt pokazuje kao vrijedan alat.

Cilj programa Halt je da maloljetnik preuzme odgovornost za vlastito ponašanje i nauči iz vlastitog iskustva, uz pomoć stručnog osoblja. Prednosti takvog modela su pedagoški pristup, učinkovitost (90% uspješnosti) i kratko trajanje postupka (najviše 10 tjedana od prijave do završetka aktivnosti Halt programa). Osim toga, model omogućuje policijskom osoblju da autonomno odluči hoće li maloljetnika uputiti u Halt program ili kazneno djelo prijaviti državnom odvjetništvu.

Nakon toga je prikazana situacija u Hrvatskoj što se tiče prekršajnih prijava, presuda i rješenja u prekršajnom postupku prema maloljetnicima u posljednjih nekoliko godina te su ukazani određeni nedostaci prekršajnog zakona i samog postupanja prema maloljetnicima u sustavu socijalne skrbi, poput tromosti i nedovoljne umreženosti različitih institucija. S druge strane, istaknulo se da je hrvatski sustav dobro zamišljen, što su primijetili i nizozemski predstavnici Halt programa.

U raspravi se postavilo pitanje može li u Hrvatskoj zaživjeti model sličan nizozemskom. Sudionici rasprave su pozitivno ocijenili Halt program i zanimali se za konkretne aktivnosti koje provodi, ali su istakli i da Hrvatska ima mogućnosti razviti efikasan način postupanja, ukoliko se institucije povežu, usklade i olakšaju međusobnu komunikaciju. Također, važno je da u zajednici postoji mreža službi koje provode mjere izričene u prekršajnom postupku (savjetovališni rad, humanitarni rad, odvikavanje od ovisnosti, psihosocijalni tretman i dr.).