28 volontera u 2014. godini u Pragmi

Pragma je izvijestila Ministarstvo socijalne politike i mladih kako je 28 volontera (26 žena i 2 muškarca) poklonilo 518 sati udruzi Pragma u 2014. godini, a volonteri su dobi između 19 i 65 godina obavljali su različite aktivnosti: intelektualne i socijalne usluge, ispomoć u administrativnim i fizičkim poslovima, sudjelovanje u istraživanjima… a sve aktivnosti su doprinijele povećanju kvalitete usluga i vidljivosti Pragme. Zahvaljujemo svima na vremenu i povjerenju koje su nam poklonili!

Volontiranjem se, u smislu Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13), smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako Zakonom nije drukčije određeno.

 

Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva. Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju, stječu se iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.