Tko smo i što radimo?


Nedjeljko
Pragma je udruga osnovana 2. lipnja 2006. godine u Zagrebu.

Osnovana je s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja svih aspekata socijalne i zdravstvene zaštite socijalno ugroženih i bolesnih osoba. Kako bi ostvarila ciljeve osnivanja navedene u članku 8. Statuta, PRAGMA će provoditi djelatnosti organiziranja i mobiliziranja zajednice, istraživanja, edukacije, evaluacije te zagovaranja. Upravljanje Udrugom povjereno je Predsjedniku te Upravnom odboru koji se sastoji od 3 člana.

Vizija: Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Misija: Osnaživanjem, pružanjem integriranih socijalnih usluga, edukacijama, zagovaranjima i istraživanjima promicati, razvijati i unaprjeđivati socijalnu zaštitu građana i uspostavljati suradnju s organizacijama kako bi postale dostupnije i bolje odgovarale zahtjevima građana.


Strateški ciljevi Pragme

Udruga je strateški orijentirana na četiri područja: evaluacije, istraživanja, edukacije i zagovaranje.

Strateški ciljevi Pragme od 2013. do 2016. godine su:

1. Zagovarati pristup socijalnim pravima i integraciju socijalnih usluga:

 • Unaprijediti kvalitetu stanovanja u Hrvatskoj,
 • Razvijati socijalno  poduzetništvo u rješavanju problema socijalno osjetljivih skupina i lokalne zajednice,
 • Promicati zdrave stilove života i pozitivan razvoj:
  (a) Promicati pravo na obrazovanje i cjeloživotno učenje – poticati zadržavanje mladih u sustavu obrazovanja;
  (b) Unaprijediti znanja i vještine djece i mladih u području prevencije ovisnosti;
  (c) Promicati kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
 • Unaprjeđivati javnu svijest o pristupu socijalnim pravima – jačati suradnju s medijima,
 • Omogućiti prijenos znanja i vještina („know how“) i primjera dobre prakse (Međunarodna suradnja; Razvojna pomoć; Transfer znanja).

2. Mobilizirati i razvijati zajednice:

 • Unaprijediti suradnju Pragme s relevantnim organizacijama civilnog društva, tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave (Uključivanje u rad mreže srodnih organizacija civilnog društva; Poticanje suradnje javnih i državnih institucija, lokalne i regionalne samouprave, poslovnih subjekata s OCD-ima kroz projekte koje Udruga provodi),
 • Jačati obiteljske i socijalne odnose u zajednici kroz jačanje suradnje škola – obitelj – zajednica i pružanje specifičnih usluga obiteljima u rizicima,
 • Poticati razvoj socijalnih inovacija i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.

3. Unaprijediti kvalitetu rada Udruge:

 • Unaprjeđivati znanja i vještine članova Udruge za upravljanje i razvoj rada (rad prema standardima kvalitete; kontinuirana edukacija; vođenje volontera; mreža suradnika),
 • Stvoriti pretpostavke za stabilno financijsko poslovanje (samoodrživost, višegodišnji programi, partnerstva i suradnja)

U prilogu pročitajte važne pravne informacije i uvjete korištenja www.udruga-pragma.hr.